Oleh Shahril Hamdan

KUALA LUMPUR, Malaysia--Penerangan mengenai persefahaman politik antara kerajaan dan pembangkang dan implikasinya terhadap landskap politik semasa.